K?OPOTY BABUNI


Autor:
Fecha: 2017
Género: Literatura
Editorial: KTOCZYTA.PL
Páginas
ISBN: 9788379035526
Idioma:


?artobliwie przedstawione sceny z ?ycia obyczajowego spo?ecze?stwa. Centraln? postaci? utworu „ K?opoty babuni ” jest pewien pu?kownik, którego odwiedza ?ona jego by?ego podw?adnego. Osiemdziesi?cioletnia majorowa potrzebuje pomocy w kszta?ceniu swego wnuka, Soterka. Staje si? to punktem wyj?cia do podró?y w poszukiwaniu odpowiednich nauczycieli, z których wszyscy okazuj? si? podejrzani i niekompetentni. Sam pu?kownik coraz bardziej chce si? uwolni? od k?opotliwej i zalecaj?cej si? do niego staruszki, stosuje wi?c rozmaite wybiegi i wchodzi w uk?ady z ró?nymi poznanymi po drodze osobami.
Relacionados

REKIN W KAJUCIE

17.07.2017

LA BAMBOLA

17.07.2017

MARRIAGE

17.07.2017

NIEBYWAŁA OKAZJA

17.07.2017