PUSZCZA JOD?OWA


Autor:
Fecha: 2017
Género: Literatura
Editorial: KTOCZYTA.PL
Páginas
ISBN: 9788379039128
Idioma:


G?ównym bohaterem utworu „ Puszcza jod?owa ” jest narrator, a zarazem port parole samego autora. Narrator snuje wspomnienia dotycz?ce dzieci?stwa. Wychowywa? si? na Kielecczy?nie. Wspomina góry, po których chodzi? za m?odu: ?ysic?, Klonow?, Kamie?. Wspomina m?odo?? jako ?ycie niewinne, czyste w swej prostocie. A? dochodzi do wniosku, ?e on sprzed lat to nie ten sam cz?owiek co dzisiaj. Dawne czasy i natura, która wspomina, jawi? mu si? niczym ba??.
Relacionados

KRF

17.07.2017