TRZEJ MUSZKIETEROWIE


Autor:
Fecha: 2017
Género: Literatura
Editorial: KTOCZYTA.PL
Páginas
ISBN: 9788379039227
Idioma:


Najs?ynniejsza powie?? p?aszcza i szpady, której bohaterami s? muszkieterowie Atos, Portos i Aramis oraz pretendent do s?u?by królowi d’Artagnan. W wyniku nieporozumienia najpierw walcz? mi?dzy sob?. ??czy ich odwaga, m?stwo i prawo??. Maj?c wspólny cel i walcz?c o s?uszn? spraw?, staj? si? bra?mi broni. Razem prze?ywaj? wiele emocjonuj?cych przygód i broni? s?abszych przed chciwym kardyna?em Richelieu. Wspania?a opowie?? o przyja?ni i odwadze.
Relacionados