TUNEL ?MIERCI


Autor:
Fecha: 2017
Género: Literatura
Editorial: KTOCZYTA.PL
Páginas
ISBN: 9788379033348
Idioma:


Powie?? kryminalna z elementami thrillera. Akcja rozgrywa si? wokó? dramatu g?ównego bohatera. Jest nim m??czyzna, który wyprodukowa? bardzo niebezpieczn? bro?. Nie by?oby w tym nic zaskakuj?cego, gdyby nie to, ?e odbiorc? broni s? Niemcy, a ów m??czyzna jest Polakiem. Powie?? ukazuj?ca dylematy moralne bohatera i nawi?zuj?ca do konfliktu polsko-niemieckiego.
Relacionados